Question: Hoe heten de emoticons?

Wat betekenen de emojis?

Emoji of emoticons worden gebruikt in Japanse elektronische berichten en webpaginas, waarvan het gebruik ook steeds meer naar andere landen is verspreid. Het woord emoji betekent letterlijk “afbeelding”.

Hoe heten die smileys?

Met emoji worden die lachende poppetjes en andere symbolen bedoeld die we de hele dag naar elkaar Whatsappen (ze worden ook nog wel eens emoticons of smileys genoemd).

Wat betekent deze emoji 🍆?

🍆 is een teken uit de Unicode-karakterset dat een aubergine voorstelt, maar veel gebruikt wordt om de penis aan te duiden. Deze emoji is in 2010 geïntroduceerd met de Unicode 6.0-standaard.

Wat is 🧠 geven?

‍♀️ Officiële betekenis: Receptioniste. Hoe jij het gebruikt: Ik geef geen fuck!

Wat betekent ❤ ❤?

Het klassieke rode hart ❤️ wordt gebruikt om aan te geven dat iets leuk is (vergelijkbaar met een like). Een hartje kan romantisch bedoeld zijn, maar ook vriendschappelijk.

Join us

Find us at the office

Kaniewski- Tiesman street no. 105, 89242 The Valley, Anguilla

Give us a ring

Kalya Wicht
+26 235 624 296
Mon - Fri, 10:00-17:00

Reach out